Personvernombudet: Info til elevene (20.03.20)

personvernombudet_logo.png

Personvernombudet kommer med grundig informasjon til alle elever om rettigheter omkring personvern.

Hold deg oppdatert om korona-situasjonen i Trøndelag på fylkeskommunens  nettsider.

Les brevet fra Personvernombudet i Trøndelag i her (.pdf-fil)

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Dette er forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8 og Norges grunnlov § 102. 

Du har rett til godt vern av dine personopplysninger når fylkeskommunen behandler opplysninger om deg.

Personvernombudet gir informasjon og råd, og kontrollerer at fylkeskommunen opptrer i samsvar med personvernbestemmelsene og personvernprinsippene i personvernforordningen artikkel 5.

Ta kontakt med personvernombudet om du har spørsmål om dine personopplysninger, dine rettigheter og fylkeskommunens plikter. Personvernombudet har taushetsplikt og jobber selvstendig og uavhengig for personvernets beste.

Kontaktinformasjon for Personvernombudet i Trøndelag fylkeskommune:

Navn: Hanne Moe Reitan
E-post: personvernombudet@trondelagfylke.no
Mobil: 408 72 380