Regjeringen gjeninnfører unntak for fraværsreglene (05.11.21)

2021_11_05 - Regjeringen gjeninnfører unntak.jpg

Elever med sykdomssymptomer trenger fra og med 04. november ikke å gå til fastlegen for å dokumentere fraværet.

Regjeringen meldte torsdag 04. november at unntaket fra fraværsreglene gjeninnføres ut skoleåret 21/22.

Det betyr at fravær av helsegrunner som skal unntas fraværsgrensa igjen kan dokumenteres med egenmelding fra myndige elever eller bekreftelse fra foresatte til elever under 18 år. Fravær av helsegrunner skal heller ikke føres på vitnemålet.

Les Trøndelag fylkeskommunes skriv med informasjon til elever og foresatte her.

Denne informasjonen gjelder til det eventuelt kommer nye føringer fra nasjonale myndigheter.

Regjeringen har også bestemt at endringen skal få tilbakevirkende kraft. Det betyr at fravær som bare har vært dokumentert med egenmelding eller bekreftelse fra foresatte i perioden 11.10.21-04.11.21 heller ikke skal telle mot fraværsgrensa eller føres på vitnemålet.