Regler for når sykdom oppstår på skolen (13.05.20)

Korona-virus.png

Meldal vgs er åpnet for undervisning, men strenge smittevernregler gjelder. Det er også konkrete regler for tiltak når sykdom oppstår på skolen.

Meldal vgs informerer om følgende tiltak dersom elever og ansatte blir syke i løpet av skoledagen:

  • Skjerming av den syke.
  • Hvis noen blir syke og rommet tas i bruk – varsle din Fagleder eller en annen i ledelsen.
  • Unngå å bruke offentlig transport ved hjemsending.
  • Renholderne vasker rommet etter bruk!


Disse reglene er innført etter anbefalinger i Utdanningsdirektoratets smitteveileder:

Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon sendes hjem fra skolen. På ungdomstrinnet og i videregående opplæring inntil eleven er myndig, må foresatte varsles om at eleven er syk.

Syke elever bør ikke ta offentlig transport. Dersom eleven må hentes, skal han/hun vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre elever. Den syke bør ta på ikke-medisinsk munnbind dersom det ikke er mulig å holde to meters avstand til andre og dersom munnbind er tilgjengelig. Dette kan redusere smittespredning til andre.
Ved behov for toalett, skal dette ikke brukes av andre før det er rengjort. De som har vært i kontakt med eleven må vaske hender. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der eleven har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler. Andre smitteverntiltak som er skissert i de følgende kapitlene, vil redusere risiko for smittespredning.

Ansatte som blir syke mens de er på skolen må gå hjem så snart det er mulig. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. Syke ansatte bør ta på ikke-medisinsk munnbind hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning.

Elever og ansatte som får bekreftet covid-19-sykdom skal følges opp av helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende retningslinjer. Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp nærkontakter til covid-19-positive personer i henhold til gjeldende anbefalinger. Kommunehelsetjenesten skal varsle skolen dersom elever eller ansatte får bekreftet covid-19, og beslutte nødvendige tiltak.