Russeråd fra Folkehelseinstituttet (26.04.21)

russ-2021_FHI.png
Illustrasjon: FHI

Smittesituasjonen i Norge er ustabil, og årets russ må belage seg på en russefeiring preget av pandemi og smitteverntiltak.

Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet følgende sett med smittevernråd og -tiltak til årets russekull i forbindelse med russefeiringen:

  • Generelle råd for russetiden
  • Råd om russearrangementer (nasjonale regler)
  • Råd om samlinger som ikke er arrangementer

Du kan lese alle rådene og finne mer utfyllende informasjon på Folkehelseinstituttets side.

Smittevernråd og -tiltak bidrar til å begrense smitten og vil i høy grad påvirke årets russetid. Det kan være strengere regler i noen kommuner enn for landet ellers, så sjekk derfor alltid gjeldende regler på den enkelte kommunes nettside eller på siden om råd til arrangementer og sosiale sammenkomster på Helsenorge.no.