Redningsaksjon for utsatte bedrifter (31.03.20)

Bygg_4_nett.jpg

Gjennom nasjonale og regionale tiltak er det startet en storstilt økonomisk redningsaksjon for bedrifter som rammes hardt av korona-situasjonen.

Lokalt har Orkladal Næringsforening, Næringshagen i Orkdalsregionen, Thamsklyngen, Chr.Thams Ressurs og Orkdal videregåande skole gått igjennom tilbudet om Bedriftsintern Opplæring (BiO).

Dette er en del av regjeringens tiltakspakke for å unngå unødvendige oppsigelser og konkurser i levedyktige bedrifter som rammes av akutt inntektssvikt.

BIO Trøndelag regisseres av fylkeskommunen og i vår region ligger det godt til rette for samarbeid med videregående skoler og fagskoler.

Les mer om tiltakene her:

Millioner til trønderske bedrifter 

Felles dugnad for trøndersk næringsliv 

Alle bransjer og bedrifter kan søke ved å bruke www.regionalforvaltning.no

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med:

  • Orkdal videregåande skole v/ Øyvind Togstad
  • Meldal videregående skole v/ Anne Lise Eriksen Kirkholt
  • Chr. Thams Ressurs v/ Morten Aspås
  • Chr.Thams fagskole v/ Rune Wiggen
  • Næringshagen v/ Berit Arntsen
  • Orkladal Næringsforening v/ Ove J. Snuruås
  • Thamsklyngen v/ John Kåre Solem

Dette er en mulighet for alle, bruk den! Husk at også permitterte  kan delta.