Skoleåpning - noen skal tilbake på skolene (15.04.20)

Bygg_4_nett.jpg

For yrkesfag-elevene i VG2 og VG3 blir det skoleåpning fra 27.april bare for yrkesfaglig opplæring. Fellesfag skal fremdeles undervises gjennom digitale løsninger.

27. april åpner videregående skoler landet over for yrkesfagelever på VG2 og elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole. Det er en del av den delvise åpningen regjeringen bestemte seg for før påske. Helt konkret skal elevene få opplæring i programfagene på skolen. Opplæring i fellesfagene vil fortsette som i dag, det vil si hjemmefra, i det digitale klasserommet.

Trøndelag fylkeskommune informerer detaljert om undervisningsopplegget gjennom et nyhetsbrev. Her kan du lese om følgende tema: Oppfølging av elever med lærevansker, eksamen, skoleskyss:

Nyhetsbrevet leser du her (.pdf-fil)

For andre elever i videregående skole gjelder følgende:

For alle elever på VG1, og elever på VG2 og VG3 studieforberedende utdanningsprogrammer, skal opplæringen fortsatt skje digitalt. Regjeringen har sagt at det vil bli en gradvis åpning av skolene, men vi vet ikke når eller om de videregående skolene åpner fullt og helt dette skoleåret. Vi kommer med mer informasjon når vi vet det.

Mer informasjon: trøndelagfylke.no - informasjonssider om korona