Skolen åpner igjen i løpet av uke 20 (08.05.20)

Meldal-vgs_nett.jpg

Torsdag kveld bestemte regjeringen at skolene skal åpnes igjen i løpet av uke 20. Elevene ved Meldal vgs vil i løpet av dagen få beskjed om oppmøtetidspunkt direkte fra kontaktlærer.

I løpet av uke 20 vil dermed alle elevene ved Meldal vgs igjen få et skoletilbud. Elevene i vg2 og vg3 har allerede startet med yrkesfagopplæring og fortsetter etter samme plan. Nå er det elevene i vg1 og påbygging som igjen skal få undevisning på skolen.

- Vi kommer til å prioritere å gi vg1-klassene opplæring i de praktiske fagene/programfagene i tillegg til 4PB (påbygging). Vi åpner også for noe fellesfagundervisning på skolen for elever som ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag fram mot standpunkt. Elevene ved Meldal vgs vil i løpet av dagen få beskjed om oppmøtetidspunkt direkte fra kontaktlærer, sier rektor ved Meldal vgs Anne Lise Eriksen Kikrholt.

Vi minner om de tre aller viktigste tiltakene i veilederen:

  • Avstand
  • Håndhygiene
  • Hjemme hvis du er syk

Gjør deg kjent med smittevernreglene før du kommer på skole (følg lenke)

Lenke til nyhetsbrev fra Trøndelag fylkeskommune

De viktigste tiltakene i videregående skole er:

  • å holde minimum en meters avstand til andre i alle situasjoner.
  • der det er mulig, kan elevene deles i mindre grupper.
  • ved fysisk plassmangel i skolen, kan alternerende dager, ulik oppmøtetid, og alternative lokaler vurderes

Det er pr i dag ikke mulig å gi et fulltilbud på skolen for alle. Dette understrekes også fra sentrale myndigheter:

  • Skoleeier kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å imøtekomme kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
  • Opplæring kan foregå i en kombinasjon av fortsatt digital opplæring, opplæring på alternativ arena utenfor skolen og skolen.