Skolene stengt - fortsatt opplæring (16.03.20)

Korona_illustrasjon.jpg

På formiddagen torsdag 12. mars stengte Trøndelag fylkeskommune alle sine videregående skoler for ordinær opplæring. Opplæringa fortsetter gjennom alle digitale hjelpemidler som er praktisk mulig.

- Formålet med et slik alvorlig og omfattende tiltak var å hindre smittespredning blant elever og ansatte, men også for å skape ro og trygghet for elever, foresatte og ansatte i en situasjon som for mange var uoversiktlig. Senere samme dag valgte regjeringen å stenge alle barnehager og skoler i hele landet. Vedtaket gjelder til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse, heter det i infromasjonen fra Bjarne Lervang, seksjonsleder ved Avdeling for utdanning i

Trøndelag fylkeskommune.

Her er videre infromasjon fra Trøndelag fylkeskommune:

At skolebygningene er stengt innebærer ikke at opplæringen opphører. Den vil bare foregå på en annen arena og i en annen form. Det betyr også at skolen vil registrere fravær om du ikke følger rammene for den opplæringen skolen gir. Om du blir syk (uavhengig av årsak), skal du melde fra til skolen på vanlig måte.
Vi minner om de midlertidige endringene ut skoleåret når det gjelder dokumentasjon av fravær. Egenmelding er nå gyldig dokumentasjon ved sykefravær. Er du under 18 skriver foresatte egenmelding. Er du over 18 skriver du den selv.

Fortsatt opplæring
Selv om skolene er stengt har du som elev fortsatt rett til å få opplæring, og skolene har ansvar for å sørge for dette. Du som elev har plikt til å følge denne opplæringen. Skolene vil strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at du skal kunne jobbe med skolearbeid hjemmefra. Vi tar nå i bruk digitale verktøy i undervisningen i et omfang ingen av oss var forberedte på. Dette gir både muligheter og utfordringer. Ved hjelp av digitale hjelpemidler og læringsplattformen Canvas kan du og skolen kommunisere sammen. Du som elev må forholde deg til informasjon fra skolen din. Skolene oppdaterer fortløpende sine hjemmesider med viktig fellesinformasjon for deg som elev. Om du ikke har fått hentet ut lærebøker eller annet skolemateriell kan du kontakte skolen, så vil de legge til rette for at du kan hente tingene dine.

Eksamen og standpunktkarakter
Hvis vi må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål. Når det gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig.
Standpunktvurdering kommer vi tilbake til.

Russefeiring
Slik situasjonen er nå fraråder vi dere som er russ i år å organisere russearrangementer med mange mennesker tilstede.
Den viktige helsedugnaden vi alle må bidra til gjelder også for russen. De aller fleste vil som sagt tåle å bli syke, men de som er sårbare i utgangspunktet kan dø. Derfor ber vi russen om å ta hensyn ved å ikke legge til rette for massespredning av smitte ved å ha større arrangementer.