Smittevern-veileder for skoler (22.04.20)

hygieneplakat_nett.jpg

I forbindelse med åpning av ungdomsskoler og videregående skoler mandag 27.april har Utdanningsdirektoratet sendt ut smittevern-veileder som gjelder for elever og ansatte.

Lenke til vedtatt smittevern-veileder fra Utdanningsdirektoratet i forhold til covid-19 ved åpning av ungdomsskoler og videregående skoler mandag 27.april.

Denne veilederen skal gi råd og føringer til ungdomsskoler og videregående skoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) våren 2020.

Veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i Forskrift om miljø-rettet helsevern i barnehager og skoler m.v. (Lenke til Lovdata)

Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 20.04.2020, og vil bli oppdatert ved behov. Utbruddets utvikling kan føre til behov for endringer på et senere tidspunkt, det samme kan praktiske hensyn som oppdages først når skolene er gjenåpnet. Ved nye versjoner av veilederen, vil de erstatte denne førsteutgaven.