Viktig anmodning fra Trøndelag fylkeskommune (24.01.21)

viktig5.png

Trøndelag fylkeskommune følger anmodningen fra flere av kommunene i Trøndelag om at tilreisende fra de ti østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset må teste seg.

Dette gjelder personer som har ankommet de ti siste dagene. Det er ønskelig at de som kommer fra disse områdene tester seg snarest etter ankomst og så på dag sju etter ankomst. Elever og ansatte kan heller ikke møte fysisk på skolen før vedkommende har fått negativt resultat på testene. De det gjelder må kontakte sin skole/nærmeste leder og avklare tilrettelegging i perioden de ikke kan møte på skolen.

Anmodningen gjelder også personer som i samme tidsrom har hatt besøk av personer fra de samme kommunene.

Personer som har ankommet fra disse kommunene, eller har hatt besøk av personer fra de samme stedene, bes også begrense sosiale kontakter til et minimum.

Fylkeskommunen har vært i kontakt med Statsforvalteren, og fylkeslegen støtter også denne anmodning. 

Anmodningen gjelder følgende kommuner:

Nedre Follo

Oslo

Enebakk

Ås

Vestby

Nesodden

Indre Østfold

Moss

Frogn

Våler