Informasjon om 15. og 16. desember (14.12.21)

2021_12_14 - Info rødt nivå.jpg
Bilde: Fusion Medical Animation / Unsplash.com

Onsdag 15. desember møter alle elever og ansatte på skolen som normalt. Torsdag 16. desember går skolen over til rødt nivå.

Skolen minner om at det er nasjonalt påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Mange av våre elever benytter seg av kollektivtransport på deler av veien til og fra skolen, og må derfor huske å bruke munnbind der hvor det er påkrevd.

Skolen oppfordrer uansett alle om å bruke munnbind hele reiseveien til og fra skolen, også på ordinær skoleskyss.

Onsdag 15. desember

  • Onsdag morgen vil det stå vakter ved hovedinngangen på skolen for å påse at alle desinfiserer hendene ved ankomst. Det blir vakthold ved skolens innganger hver dag frem til og med 15. januar.
  • Meteren er tilbake i samfunnet, og det er svært viktig at alle passer på å holde god nok avstand til andre til enhver tid. Det er ingen grunn til å ikke tilstrebe 1 meters avstand også på skolen på onsdag.
  • Flere vil ha behov for å ta med seg skolebøker, PC og annet utstyr fra skolen for å kunne jobbe hjemmefra. Alle elever er ansvarlige for å ta med seg nødvendig læremateriell ved skoledagens slutt på onsdag.
  • Det blir servering av julegrøt til lunsj til alle elever og ansatte onsdag.

Restaurant- og matfags julemarked holder åpent som planlagt onsdag 15. desember klokken 10-17. Besøkende bes om å bruke munnbind, samt å registrere seg ved inngangen til restaurantlokalet (spisesalen). Det vil i tillegg bli vakthold for å påse at avstandskravet på 1 meter overholdes.

Torsdag 16. desember

  • Rødt nivå innføres for videregående skoler fra torsdag 16. desember. Elevene vil i løpet av onsdag få orientering fra kontaktlærer om hvilke klasser/grupper som skal på skolen når.
  • Det blir satt inn ekstra smitteverntiltak i kantinen og fellesområder.
  • Det blir økt renhold på skolen.
  • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • I tillegg vil alle tiltak beskrevet i regjeringens Veileder om smittevern for videregående skole følges. Les beskrivelsen av rødt nivå på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.