Skolens historie

historie_meldalvgs.jpg

Meldal Yrkeskole startet høsten 1946 med snekkerkurs og maskin og mekanikerkurs, med Meldal kommune som eier. I 1963-65 bygde kommunen nytt skolebygg på 4500 m². Fra 2015

Meldal videregående skole runder 70 år i 2016. Skolens historie er mangfoldig og interessant. Her kan du lese jubileumsboka for perioden 1946-2016. (.pdf-fil)

Til markering av 60-års jubileet i 2006 skrev Odd Haugen om skolens utvikling i perioden 1996-2006. Tillegget inneholder også beretningen om de 10 første år for Meldalshallen BA. Ved 70-årsjubileet er historien komplettert både for Meldal videregående skole, Chr.Thams fagskole og Meldalshallen. Redaktør her er Marit Mjøen.
Skolens første rektor Ingvar Hasle ledet skolen fra 1946 til 1979. Han døde i 2002, nesten 91 år gammel. Nils Slupphaug var rektor fra 1979 til 2010. Øyvind Togstad var rektor fra 1.juli 2010 til 31.desember 2018. Anne Lise Eriksen Kirkholt ble rektor 1.januar 2019.

Sist oppdatert 03.02.2020