Eksamen

Eksamen_meldal.jpg

Generell informasjon om eksamen finner du på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune. Her er retningslinjer for gjennomføring av eksamen i offentlige og private videregående skoler i Trøndelag fylkeskommune.

Organisering og gjennomføring av eksamen i Trøndelag skal skje i samsvar med forskrift til Opplæringsloven § 3-25 – 3-37 (med unntak av § 3-29).

Her finner du generell eksamensinformasjon ved videregående skoler i Trøndelag.

Informasjon om særskilte eksamensdager for Meldal vgs finner du under nyheter.

Behov for særskilt tilrettelegging på eksamen (informasjon og søknadsskjema)

Sist oppdatert 07.05.2019