Oppstart

tre ved elv høst.jpg

Velkommen til Melhus videregående skole!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolen vår. I skolestarten vil vi legge til rette for at du får en trygg og god start. De første ukene har vi fokus på å skape et klasse- og skolemiljø som skal være en trygg ramme for alle. Vårt mål er å gi muligheter for alle!

For at ditt første møte med skolen skal bli trygt og godt, inviteres alle elever på Vg1, Vg2 yrkesfag og VG3Påbygg til en oppstartsamtale. VG2 ST/ID og VG3 ST/ID følger egen oppsatt plan for skolestarten.

Skolen har behov for enkelt å komme i kontakt med foresatte når dette er nødvendig. Derfor er det fint om du så raskt som mulig fyller ut opplysningene i kontaktskjemaet under, og sender inn. Trykk på den gule knappen under for å komme til skjemaet:

KONTAKTSKJEMA

Fylkesdirektøren har kommet med dette informasjonsbrevet til alle elever og foresatte i forbindelse med årets skolestart:

Informasjonsbrev august 2020

Første skoledag

Du som begynner på vg1, vg2YF og vg3 Påbygg inviteres til en oppstartsamtale med din kommende kontaktlærer. Samtalen vil vare i ca 20 minutter, handler om din skole- og opplæringssituasjon, og gjennomføres i løpet av første skoledag. Her legges grunnlaget for det videre samarbeidet mellom deg og skolen. Det er derfor viktig at du har forberedt deg godt. Det er fint om du går gjennom dette skjemaet på forhånd. Dette er tema som blir tatt opp i samtalen. Ta det gjerne med deg.

 Oppstartsamtaleskjema

Innholdet i samtalen omfattes av skolens taushetsplikt og referat fra samtalen oppbevares på skolen av kontaktlærer. Nøyaktig tidspunkt for oppstartssamtalen vil du få på SMS fra din kontaktlærer i uke 33.

Med oppstartsamtalen ønsker vi å

  • etablere trygghet, åpenhet og tillit mellom deg og kontaktlærer
  • ha en tett og åpen dialog mellom deg og skolen
  • avklare gjensidige forventninger
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • gi skolen bedre mulighet til å tilrettelegge opplæringen og foreslå evt. tiltak i skolearbeidet ditt

Informasjonstorg

Første skoledag holder vi informasjonstorg utenfor skolens kantine. Hvis du har spørsmål om praktiske ting som rom, buss, pc og elevbevis kan du spørre oss om det. Rådgivere og mentorelever vil også være tilgjengelige og bistå med hjelp. Hvis du er usikker på hvor klasserommet ligger, vil du finne verter i skolebygget som kan vise deg veien dit du skal. 

Andre skoledag

Denne dagen får du møte klassen din. Klassen vil bli delt inn i makkerpar og samarbeidsgrupper slik at du får en mindre gruppe medelever å forholde deg til i starten. Makkerskapsordninga kan du lese mer om her.

Litt nyttig og praktisk informasjon rundt skolestart

Trøndelagsbrukeren

Noen dager før første skoledag vil du som er ny elev få tilsendt en tekstmelding fra Trøndelag fylke (TRFK). Meldinga informerer deg hvordan du skal aktivere din "brukerkonto", og du skal også lage deg et passord. Dette må du gjøre før første skoledag, da du trenger dette for å få tilgang til nødvendige IT-system og få lærebøker osv. Du bruker også dette for å logge på "Pocket-ID"; fylkets digitale elevbevis.

"To-do"-liste før skolestart

Alle elever må ha en fungerende bærbar datamaskin til skolestart. Les mer om denne ordningen nedenfor. Alle elever får låne nødvendige læremidler. Du får også låne et elevskap som du disponerer i skoleåret. Du må kjøpe hengelås til skapet selv. Når du har aktivert brukeren din, laster du ned Pocket-ID på telefonen din.

Elever som skal begynne på vg1 ST og ID må like etter skolestart velge matematikkurs og fremmedspråk. 

Leselekse

Alle elever (og foresatte!) må lese ORDENSREGLEMENTETIKT-REGLEMENTET og REGLER FOR LÅN AV LÆREMIDLER. Det er også viktig at du setter deg inn i FRAVÆRSREGLEMENTET.

Lenker til nyttige sider for deg som er elev

Informasjon om hvordan du søker stipend og lån kan du finne her: LÅNEKASSEN

Informasjon om skoleskyss og busskort kan du finne her: BUSSKORT

Informasjon om fylkets PC-ordning kan du finne her: ELEV-PC

Informasjon om fylkets digitale skolebevis kan du finne her: DIGITALE BEVIS

Lurer du på noe?

Sist oppdatert 08.03.2021