Frist privatistoppmelding

Trøndelag fylke

Skal du gå opp til eksamen som privatist til jul?

Da må du melde deg opp før 15.september. Du finner mer informasjon på https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/

1) Om du har strøket i fag på ordinær eksamen eller har vært syk på ordinær eksamen og har gyldig dokumentasjon på dette, vil du få brev om dette når skoleåret starter. Om du returnerer brevet med svar om at du vil gå opp til eksamen, blir du oppmeldt.

2) Om du selv ønsker å gå opp som privatist i et fag, må du selv sørge for å melde deg opp.