Informasjon til russen

MVGS

Helsesykepleier, politi og familien Bratland informerer russen om ulike aspekt ved russefeiringa som står foran dere. 

Tidsplanen vil variere noe fra klasse til klasse. Du får nærmere informasjon av kontaktlærer.