Valg til elevrådsstyret

Auditoriet

Til deg som er valgt som tillitselev og varaØnsker du å engasjere deg litt ekstra i arbeidet med å skape en god skole for alle? Kanskje vil du stille til valg i elevrådsstyret? Eller så kommer du for å avgi din stemme. Møt i auditoriet fredag 14. september kl. 11.00-12.00, da skal det velges nytt elevrådsstyre ved Melhus videregående skole.Det er også mulig å stille til valg for andre enn tillitselever.