Bokinnlevering 2019

Har du glemt noe_.png

Vi mangler litt ennå...

Siste frist for å levere lærebøker er siste skoledag. Vi sender ingen purringer her. Det som ikke er levert da, sendes det erstatningskrav på. Summen på erstatningskravet tilsvarer det en ny bok koster.

Vi minner også om at alle skap må tømmes og alle hengelåser fjernes seinest fredag 21. juni. Gjenværende låser vil bli klippet uka etter, og alle skap tømt og innhold kastet.