Melhus vgs åpner gradvis

Trær hovedinngang 1.jpg

Melhus vgs åpner gradvis opp i uke 20

Alle klassene skal få komme tilbake på skolen igjen i løpet av uke 20. På grunn av kapasitet og "trangboddhet" må vi likevel satse på en kombinasjon av undervisning på skolen og hjemmeundervisning.

For at undervisning på skolen skal være mulig, er det viktig at alle elever setter seg godt inn i smittevernreglene som nå gjelder her (se under). Vi satser altså på en kombinasjon av skoleundervisning og hjemmeundervisning i tida framover. Alle elever skal få beskjed av kontaktlæreren sin om når de kan få møte på skolen, og når det skal være "hjemmeskole".

Brev fra utdanningsdirektøren til elever og foresatte 8.mai

Smittevernveileder fra UDIR 7.mai

Trøndelag Fylkeskommunes beredskapssider/korona

Smittevernregler på Melhus

Følgende regler gjelder for elever som skal ha undervisning på skolen. Vær oppmerksom på at disse reglene kan justeres etter pålegg fra myndighetene, og etter erfaringer vi gjør oss etter hvert. De som er avhengige av offentlig skoleskyss, må i tillegg sette seg godt inn i retningslinjene fra AtB. 

Generelt
 • Den læreren som møter klassen første dag den kommer på skolen, sørger for å gi elevene opplæring i håndvaskprosedyre og gjeldende smittevernregler.
 • Lærer eller miljøveileder er tilstede når elevene kommer på skolen.
Fysisk kontakt
 • Pass på å holde god avstand på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter. Unngå å stå eller sitte tett. Hold minst én meters avstand til hverandre!
 • Unngå håndhilsning og klemming
Hygiene og renhold
 • Møt på skolen i arbeidstøy – hvis mulig. Hver avdeling har egne «garderoberegler».
 • Det er kun lov å bruke eget utstyr (eks bøker, PC, skrivesaker)
 • Skal du bruke skrivere, skal serviett brukes som "barriere" mellom fingrene dine og displayet
 • Unngå i størst mulig grad å bruke elevskap.
 • Kommer det ny gruppe som skal bruke rommet samme dag, skal du vaske pulten og stolen du har brukt før du forlater rommet. Utstyr til dette finnes i klasserommet
 • Du får opplæring i håndvaskerutiner. Du skal vaske hendene riktig:
  • Når du drar hjemmefra
  • Når du går inn på skolen (håndsprit først, så håndvask)
  • Hver gang du går inn på klasserom/verksted/kjøkken
  • Før og etter måltid
  • Etter du har vært ute
  • Hver gang du nyser, hoster eller snyter deg
  • Før du drar hjem fra skolen
  • Bruk Antibac når håndvask ikke er mulig
Mat og pauser
 • Alle minner hverandre på å holde avstand. Minst 1 meter.
 • Ta med egen drikkeflaske.
 • Kantina åpner etter planen 13.mai, med et noe begrenset utvalg. Det kan være lurt å ha med egen matpakke.
 • Vannautomater kan brukes. Da skal serviett benyttes som barriere. Det finnes ved vannautomatene.
 • Elevene sitter på hver sin pult når de spiser, eller i kantina. I kantina er det lov å være maks 50 stk om gangen.
Sykdom?
 • Vær hjemme hvis du har noen som helst tegn på sykdom (influensasymptomer, sår hals og hoste). Gi beskjed til skolen om du er syk.
Om du blir syk på skolen
 • Elev varsler lærer
 • Lærer varsler foresatte om at eleven er syk (under 18 år)
 • Syke elever skal ikke ta offentlig transport (jfr. retningslinjer fra AtB). Om du må hentes skal du da vente på eget rom, evt ute – der det ikke oppholder seg andre. Om det ikke er mulig å holde 2 meters avstand, bør du ha på munnbind (dette får du på skolen/avdelingen din)

Elever som ikke forholder seg til smittevernreglene vil sendes hjem og får atferdsanmerkning.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning av covid-19:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen
 2. God hygiene (riktig hånd- og hostehygiene)
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer, og fysisk avstand

Russetida?

Informasjon fra fylket om russetida i vår

Eksamen i vår

Udir har besluttet å avlyse all eksamen for elever i vår. Det vil bli avholdt eksamen for privatister - også her på skolen - i mai. De foregår i Melhushallen.

Regjeringen om avlysning av muntlig/muntlig-praktisk og praktisk eksamen

UDIR om avlysning av skriftlig eksamen for elever

Hjemmeundervisning

 • Fylkets digitale løsninger brukes i hjemmeundervisningen i den perioden dette er nødvendig. 
 • Ved hjemmeundervisning skal du være logget på Canvas når timen starter - om ikke annen beskjed er gitt.
 • All opplæring og undervisning som blir kommunisert ut til elevene, er obligatorisk.
 • Om du opplever tekniske utfordringer eller problemer: Meld fra til kontaktlæreren din.
 • Om du blir syk (uavhengig av årsak), bør du melde fra til kontaktlærer på vanlig måte. Vi minner om de midlertidige endringene ut skoleåret når det gjelder dokumentasjon av fravær. Egenmelding er nå gyldig dokumentasjon ved sykefravær. Ta også kontakt med skolen (kontaktlærer/elevtjeneste) om hjemmeskolesituasjonen din oppleves spesielt utfordrende.

Smitteforebygging og elevtjeneste

Slik utfører du riktig håndvask

Folkehelseinstituttets temaside om koronaviruset

Folkehelseinstituttets informasjonsbrosjyre om smitte og karantene - på flere språk

Helsesykepleier Veronica Nilsen være tilgjengelig for ansatte og elever i skolene. Veronica nås på telefon 941 47 183 mandag og fredag. Helsestasjon for ungdom vil være åpen hver onsdag kl 15-18 fra 29.04.

Du kan også kontakte rådgivere om du har behov for det. Lenke til kontaktinformasjon finner du her:

Elevtjenesten

Informasjonsbrev - arkiv

Pressemelding fra Regjeringen 24. mars

24. mars: Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring

Informasjonsbrev om digital opplæring fra utdanningsdirektøren

Brev til elever og foresatte

Fjernundervisning elevinformasjon