Foreldremøter høsten 2019

Foreldremøte kort.png

Velkommen til foreldremøter for vg1 og vg2 på Melhus videregående skole.

Onsdag 4. september: VG1 ST/ID/YF

Program: Velkommen ved rektor, presentasjon av skolen, skolemiljø, reglement omkring fravær, orden og adferd. Deretter blir det klassevise møter ledet av kontaktlærer. 
ST/ID starter i auditoriet kl 18.00. Møtet er ferdig ca kl 20.00
YF starter i auditoriet kl 19.00. Møtet er ferdig ca kl 21.00

Torsdag 5. september: VG2 YF/ST/ID

Program: Velkommen ved rektor, presentasjon av skolen, skolemiljø, reglement omkring fravær, orden og adferd. Deretter blir det klassevise møter ledet av kontaktlærer. 
YF starter i auditoriet kl 18.00. Møtet er ferdig ca kl 20.00
ST/ID starter i auditoriet kl 19.00. Møtet er ferdig ca kl 21.00