Hjelp oss å forme framtidas Melhus

shutterstock_1252313905.jpg

Nå har ungdom reelle muligheter til å si sin mening om hvordan Melhus skal utvikles framover.

Melhus står foran en massiv utbyggingsprosess. Næringslivet og den poitiske ledelsen i kommunen ønsker å høre hva ungdom mener og tenker om dette. Elevene i "Markedsføring og ledelse" har fått i oppdrag å løfte frem ungdommenes stemme i utformingen av "Nye Melhus", og har laget noen spørreundersøkelser i den anledning.

Vi håper at mange ungdommer tar seg litt tid til å svare på undersøkelsene; gjerne alle fem. De er korte, og man bruker bare noen minutter på dem.

Her kommer de:

Fremtiden i Melhus

Aktivitets-og underholdningstilbudet i Melhus

Sentrumsutvikling

Serveringsmuligheter

Hvordan lokke Tillerungdom til Melhus