Stryk eller IV i standpunkt?

Eksamen ugler.png

Fylket tilbyr intensivkurs i enkelte fag for elever som har fått 1 eller IV. Kursene arrangeres her på skolen for de elevene som hører til her. Siden kursene skal la seg kombinere med elev- eller læreplass, vil kursene gjennomføres på ettermiddagstid i en periode før høsteksamen. Det skal være mulig å følge flere kurs samtidig. 

Påmeldingsfristen er 10. august 2023

Kursene er gratis. I utgangspunktet er det bare elever som har fått karakteren 1 som får tilbud om gratis ny og utsatt eksamen (NUS). Privatister (feks IV) må betale eksamensavgift. 

Kurstilbudet gjelder ulike fagkoder i naturfag, norsk, engelsk, samfunnsfag, kroppsøving og matematikk. For oversikt over fagkodene, mer informasjon - og lenke til påmeldingsskjema:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/opplaringstilbud/intensive-kurs/