Kjære elever!

Hanne Mari.jpg
Rektor Hanne Mari Sæther. Foto: Solveig Brandal

Kjære elever og velkommen til et nytt skoleår

Det er med glede jeg ønsker dere vel møtt til et nytt skoleår ved Melhus videregående skole. Et nytt skoleår er alltid spennende og bringer med seg forventninger og «sommerfugler i magen». Spenning over det som er nytt og annerledes, forventning over å få starte med nye fag, nye lærere og nye klassekamerater. Vi gleder oss til å møte dere alle – både nye og gamle elever ved skolen. Sommerferien i år har gitt oss rekordvarme og med en badetemperatur som har vært behagelig. Jeg håper at alle har hatt en fin ferie og kjenner på at nå kan hverdagen og skolen begynne!

I år prøver vi ut en noe annerledes skolestart der alle elevene på VG1 ST, Vg1 og Vg2 YF, PB og 3AM har en samtale med sin kontaktlærer første skoledag. Klassen din møter du da på andre skoledag – 17.august. Dette gjør vi for å gi deg en trygg og god skolestart, og for å bli litt bedre kjent slik at vi raskt kan få til et godt samarbeid. ST og ID Vg2 og Vg3 er godt kjent på skolen, så de møter kontaktlærer og klassen torsdag 16. august.

Din læring er viktig og vi ønsker at det skal skje med deg i førersetet, og med skolen som viktig tilrettelegger og leder av læringsarbeidet. Det å lære er en prosess som krever både innsats, utholdenhet og motivasjon fra deg. Det å øve er en ferdighet som er viktig for at vi skal kunne lære. Dette skoleåret vil du oppleve at det er mange fagområder hvor det å øve blir viktig.

 «Gir muligheter for alle» er Melhus videregående sin visjon. Vi jobber for at alle elever - uansett forutsetninger og ståsted - opplever at det er mulig å nå sitt utdanningsmål. Vi ønsker at du tar denne muligheten og griper den med åpne armer og holder hardt fast.  Kunnskap, mestring og trivsel er våre verdiord som danner verdigrunnlaget for all virksomhet ved skolen. Du som elev skal oppleve trygghet, tilhørighet og glede. Gjennom å jobbe med motivasjon, tilrettelegging og anerkjennelse gir det en opplevelse av å mestre. Nysgjerrighet, kommunikasjon og forståelse er det vi legger til grunn for å gi deg kunnskap og kompetanse som trengs for å få et godt og meningsfullt liv. Det å være sjef i eget liv er noe videregående opplæring skal hjelpe deg med.

For Melhus videregående skole er det en klar målsetting å gi hver enkelt elev et trygt og godt skolemiljø. I samarbeid med skolens elevråd og skolemiljøutvalg, og i samhandling med foreldre/foresatte, vil skolen gjøre sitt aller beste for å lykkes med denne målsettingen.

Hilsen rektor Hanne Mari