Klage på standpunktkarakterer?

notebook-336634_1920.jpg

Ønsker du å klage på standpunktkarakterer i vår?

Informasjon og regler om klage på standpunkt 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/klage-pa-karakter/klag/ Se under fanene Elev og Digital klage på standpunktkarakter.

Digitalt skjema for utfylling av klage

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/c32d5bc72a534fe1989161a17c603aa5/skjema-for-elever-ved-klage-pa-karakterer-og-ikke-skriftlig-eksamen-utfyllbar.pdf

Kort oppsummering fra nettsidene nevnt over

1)      Frist for å klage på standpunktkarakter er 10 dager.

2)      Du har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom du mener at regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt.

3)      Du kan klage selv, og dine foresatte kan klage på vegne av deg fram til du fyller 18 år.

4)      Det anbefales at du snakker med faglærer og får en begrunnelse før du sender inn klagen.

5)      Klagen må være skriftlig, og signeres av deg eller dine foresatte. Det må gå fram hva du klager på og begrunnelse for klagen.

6)      På grunn av koronasituasjonen endres rutinene for innsending av klager våren 2020. Det forventes ikke at alle elever har tilgang til skrivere etter at standpunkt er publisert. Se link til digitalt skjema over. Se også under fanen Digital klage på standpunktkarakter nevnt over for ytterligere informasjon.

a)       Du bør bruke nettleseren Microsoft Edge for utfylling av digital klage.

b)      Fyll ut feltene. Oppe i høyre hjørne i nettleseren Microsoft Edge finner du et «blyant-ikon» (se bilde under). Bruk denne funksjonen for å signere klagen.

 

 

c)       Lagre klagen og send den som vedlegg til skolens epostadresse. Husk å skrive «Klage på karakter» i emnefeltet.

d)      Du kan, alternativt, skrive klagen for hånd og sende et bilde av den som vedlegg på epost. Eventuelt kan du printe ut skjemaet hjemme, fylle det ut for hånd og sende bilde av det. I begge sistnevnte tilfeller må bildet være av en kvalitet som gjør klageteksten leselig.

e)      Får du ikke til å signere med «blyanten» i Edge, kan det også være nok at det utfylte skjemaet legges ved i en e-post fra deg. Her kan skolen ta skjermbilde av e-postmeldingen din, og legge ved som dokumentasjon på at det er rette vedkommende som sender klagen.