Koronasituasjonen ved Melhus vgs

elever i trapp 3.jpg

Denne siden inneholder oppdatert informasjon om koronasituasjonen ved Melhus vgs. Vi oppfordrer elever og foresatte til også å følge med på informasjonen gitt på Trøndelag fylkeskommunes beredskapssider.

Udir har besluttet å avlyse skriftlig eksamen for elever i vår. Mer informasjon her:

UDIR om avlysning av skriftlig eksamen for elever

Vedtaket om å holde skolen stengt videreføres frem til over påske; til og med 13. april.

Vi jobber med å finne løsninger som gjør det mulig å gjennomføre undervisning for elevene på alternative måter. Dette er en spesiell og utfordrende situasjon. Sentralbordet ved skolen vil være åpent kl 9-12 hver dag i perioden skolen er stengt.

Pressemelding fra Regjeringen 24. mars

24. mars: Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring

Informasjonsbrev om digital opplæring fra utdanningsdirektøren

Undervisning/opplæring

  • Det er ikke lenger mulig å hente utstyr på skolen. Er det likevel noe du mangler, så ta kontakt med skolen via kontaktlærer, og vi ser hva vi får til.
  • Vi tar sikte på å gjennomføre undervisning gjennom Canvas og andre løsninger i perioden skolen må holde stengt. Elever og lærere må arbeide sammen for å finne en form som fungerer.
  • Fjernundervisning etter timeplanen vil gjelde fra mandag 16. mars, og elever vil få nærmere beskjed om organiseringen av denne. Du skal altså være logget på Canvas når timen starter - om ikke annen beskjed er gitt.
  • All opplæring og undervisning som blir kommunisert ut til elevene, er obligatorisk.
  • Om du opplever tekniske utfordringer eller problemer: Meld fra til kontaktlæreren din.
  • Det føres ikke fravær i perioden skolen må holde stengt. Om du blir syk (uavhengig av årsak), bør du likevel melde fra til kontaktlærer på vanlig måte. Vi minner om de midlertidige endringene ut skoleåret når det gjelder dokumentasjon av fravær. Egenmelding er nå gyldig dokumentasjon ved sykefravær.  

Følgende informasjonsbrev er sendt ut til elever og foresatte ved skolen:

Brev til elever og foresatte

Teknisk avdeling 

  • Nettleser: Bruk helst Firefox, Chrome eller Safari.
  • Når du som elev inviteres inn av lærer til Skype-samtale, sendes invitasjonen til skolemailen din. Det er viktig at du sjekker denne, ellers finner du ikke invitasjonen. Skolemailen finner du i Skoleportalen; lenke et annet sted her på siden.

Fjernundervisning elevinformasjon

Smitteforebygging og elevtjeneste

Slik utfører du riktig håndvask

Folkehelseinstituttets temaside om koronaviruset

Folkehelseinstituttets informasjonsbrosjyre om smitte og karantene - på flere språk

Helsesykepleier Bente er tilgjengelig på telefon de dagene hun normalt har kontortid her på skolen: Hver mandag og torsdag, samt tirsdager i partallsuker. Du kan også kontakte rådgivere om du har behov for det. Lenke til kontaktinformasjon finner du her:

Elevtjenesten