AtB om skoleskyss

Illustrasjonsfoto_Veg2.jpg

AtB har kommet med retningslinjer for skoleskyssen for de elevene som nå delvis skal ha undervisning på skolen igjen. Retningslinjene omfatter plassering på bussen, rutiner ved av- og påstigning, smittevernstiltak, og hvem busstilbudet omfatter.

Det er viktig at elevene som skal følge buss overholder avstandskravet på minst 1 meter, og setter seg godt inn i AtBs retningslinjer for skyss (se vedlagt brev nedenfor)

Informasjon fra AtB angående skoleskyss 

Dessuten:

  • Det vil ikke være anledning for elevene i videregående skole å benytte tidligere avganger, for eksempel skyss beregnet for grunnskolen.
  • AtB varsler om at det i startfasen kan oppstå midlertidige avvik, da de må teste kapasiteten. Om du som elev opplever problem med skoleskyssen, må du ta kontakt med skolen.
  • Dersom elever blir syke i løpet av skoledagen må elevene hentes av foresatte. Skolen vil varsle foresatte i så tilfelle.
  • Det er viktig at alle elever som er avhengig av skoleskyss i denne perioden setter seg inn i retningslinjene, og undersøker skoleruta for sin reise.
  • Se www.atb.no for rutetabeller. Busstidene som gjelder Melhus videregående skole finner du også i tabellen nedenfor; markert med gult.

AtBs skolebussruter for Melhus kommune fra 27.april