Regler for fjernundervisning

notebook-336634_1920.jpg

Dersom du er i karantene på grunn av covid-19, eller om du av ulike grunner må holde deg hjemme av smittevernshensyn, vil opplæringen foregå på nett; altså som fjernundervisning.

Dersom enkeltelever er forhindret fra å møte på skolen pga smitteverntiltak

 • Du informerer kontaktlærer om situasjonen umiddelbart. Du skal ha god og jevn dialog med kontaktlærer i den perioden du har fjernundervisning.
 • Faglærer kan innvilge studiearbeid slik at du følger hele eller deler av klassens opplegg. Skolen forventer at du er selvstendig og jobber godt - selv om du er hjemme.
 • Faglærer legger en plan for hva du skal jobbe med, og hvordan det eventuelt skal vurderes.
 • Det er en fordel for deg å legge opp dagen som om du var på skolen. Dette hjelper deg å strukturere arbeidet ditt, og at du får satt av nok tid til skolearbeidet.  Du har nå «hjemmekontor».

Dersom lærer er forhindret fra å fysisk møte på skolen pga smitteverntiltak

 • Klassen møter på skolen og følger undervisning på nett eller fra oppsatt plan fra faglærer. Elevene følger vanlig timeplan så lenge det ikke er gitt beskjed om noe annet.

Dersom hele skolen eller deler av skolen settes i karantene

 • Opplæringen foregår over nett. Du følger vanlig timeplan gjennom fjernundervisning, om ikke annet er tydelig avtalt.
 • Du starter hver time med å gå inn i Canvas på det faget som står på timeplanen. Her vil læreren legge ut en beskjed over hva som skal skje denne timen.
 • I Canvas er det mulig å sette opp en konferanse der lærer og elever kan kommunisere.
 • Til konferansen må du klargjøre lyd og video slik at du kan kommunisere med lærer når det er hensiktsmessig. Skolen forventer at du bruker lyd til å kommunisere med lærer og medelever under slike konferanser. Det er læreren som styrer bruken av lyd i konferanse. Video kan også benyttes mellom elev og lærer for at du skal få god faglig oppfølging.
 • Dersom undervisningen skjer i konferanse, forventer skolen at du deltar og er oppmerksom under hele konferansen. Velg derfor en arbeidsplass som er egnet og skjermet.
 • Det registreres oppmøte til hver time. Det skjer ved at du er innlogget på faget i Canvas etter timeplanen.
 • Vær oppmerksom på at planlagte vurderingssituasjoner kan endres for å tilpasses fjernundervisning.
 • Du må sørge for at IKT-utstyret er rigget og i stand hver dag. Har du ikke tilgang til nett hjemmefra må du gi beskjed til kontaktlæreren din. Det samme gjelder om du får problemer med lyd og bilde på PC’en din, eller opplever andre tekniske utfordringer. Det er en fordel at du også er tilgjengelig på mobiltelefon.
 • Vær oppmerksom på at meldinger kan komme på canvas, e-post og sms. Skolen foretrekker at Canvas brukes til kommunikasjon.
Dette er en krevende opplæringssituasjon. Derfor er det viktig at du som elev følger opp arbeidet ditt. Det krever høy grad av struktur - og at du motiverer deg selv til å gjøre denne jobben.