Januar 2021

nyttår 2021 raud.jpg

Alle videregående skoler er på "rødt" nivå til og med 19.januar.

Etter å ha sett generell smitteøkning i store deler av landet den siste tida har regjeringen anbefalt at alle videregående skoler skal over på "rødt" nivå til og med 19. januar. Dette innebærer en kombinasjon av hjemmeundervisning og fysisk oppmøte på skolen. Plan over når du skal møte på skolen finner du på Canvas. Retningslinjene for hjemmeundervisning finner du HER

Skolen er ikke stengt, og du kan hente bøker og utstyr du trenger på skolen. Det er likevel viktig at du holder avstand både til, fra og på skolen! Husk at munnbind er påbudt på all offentlig transport.

Smittevernregler - RØDT

Undervisning på skolen foregår nå etter smittevernregler på RØDT nivå. For vår del innebærer det følgende tillegg til de smittevernreglene vi allerede har:  

• En meter mellom ansatte og elever i alle situasjoner. Unngå trengsel og store samlinger
• Redusert antall elever inne på skolen samtidig
• Oversikt over når du skal ha hjemmeskole og når du skal møte fysisk på skolen blir gitt på canvas
• Hjemmeskole i kroppsøving (uke 1 og 2)
• Det skal være en meter mellom hver elev i klasserommet
• Alle pulter, stoler og berøringsflater skal vaskes etter bruk
• Pauser i dobbeltøkter kan være fleksible slik at få har pauser samtidig
• Elevene skal holde seg på sitt arealområde. Ingen elever skal gå mellom avdelingene.
• Renholdet blir forsterket
 

Det er ikke påbudt med munnbind på skolen, men det er selvfølgelig helt i orden å bruke det om du vil.

Fravær føres bare for elever som etter planen skal møte på skolen. Elever som er forhindret fra å delta på hjemmeskole skal varsle faglærer og kontaktlærer om dette. 

Elevdeltakelse og fravær ved hjemmeskole

Informasjon om smitteverntiltak på rødt nivå - fra Trøndelag fylkeskommune

Pressemelding fra Trøndelag Fylke søndag kveld

Smittevernregler i Melhus kommune

31. desember strammet Melhus kommune inn på sine smittevernregler. Disse tiltakene gjelder nå i kommunen: 

  1. Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom, utendørs i tett befolkede områder, ved drosjetransport, buss, kjøreskole og annen føreropplæring
  2. Sosiale kontakter ut over egen husstand og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til ti per uke
  3. Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer
  4. Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer
  5. Alle ubetjente treningssentre skal holde stengt, og gruppetrening i treningssenter er ikke tillatt

Melhus kommunes smitteverntiltak

Skoleskyss

Følgende retningslinjer gjelder for skoleskyssen uke 1 og uke 2

  • Ved rødt nivå oppfordres elever/foreldre til egentransport i høyest mulig grad.
  • Elever uten skyssrett vil ikke gis tilgang til å benytte skolekysstilbudet.
  • Munnbind er påbudt på offentlig transport i Melhus og Trondheim. Dette gjelder buss og drosje.
  • Elevene oppfordres til å sitte kohortvis om bord i bussen. Elever fra samme husholdning må/kan/bør sitte sammen.
  • Setekapasiteten om bord i bussene kan bli redusert.

Dersom dere skulle oppleve ekstra utfordringer knyttet til gjennomføringen av skoleskyssen bes dere ta kontakt med AtB så snart som mulig på skole@atb.no