Unntaket fra fraværsregelen forlenges til ut dette skoleåret

kopp og snørrpapir.jpg

Regjeringa har bestemt at ordningen med egenmelding for fravær av helsegrunner skal gjelde ut skoleåret 21/22, og at fravær av helsegrunner fra 11. oktober og fram til nå heller ikke skal "telle". Det betyr at meldt helserelatert fravær ikke vil komme på vitnemålet, og man må ikke lenger å oppsøke lege for å få attest når man er syk. Elever over 18 år leverer egenmelding selv. For elever under 18 år kreves melding fra foresatte.

Informasjon fra fylket om gjeninnføringen av ordningen

Pressemeldingen fra regjeringen 4. november