Våren 2021

2021 gult.jpg

Koronasituasjonen på Melhus vgs

Det er viktig at du holder avstand både til, fra og på skolen! Husk at munnbind er påbudt på all offentlig transport. Det er ekstra viktig at du fortsetter å overholde smittevernet.

Eksamen våren 2021

Skriftlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen er avlyst for elever våren 2021. 

Privatisteksamen går som vanlig.

Muntlig eksamen for avgangselever i vg3 gjennomføres:

VG3 ID/PB/ST har muntlig eksamen onsdag 9. juni ved Melhus vgs. Varsel mandag 7. juni kl. 09:00.

Les mer her:

UDIR

Smittevernregler - GULT

Undervisning på skolen foregår nå etter smittevernregler på GULT nivå. Husk derfor de smittevernreglene vi allerede har og dessuten:

  • En meter mellom ansatte og elever i alle situasjoner. Unngå trengsel og store samlinger
  • Alle pulter, stoler og berøringsflater skal vaskes etter bruk
  • Det er ikke påbudt med munnbind på skolen, men det er selvfølgelig helt i orden å bruke det om du vil.
  • Om du har symptomer på korona skal du varsle skolen, teste deg og vente på negativt svar - se sidene om smittevern.

 

Smittevernregler i Melhus kommune

Melhus kommunes smitteverntiltak

Skoleskyss

  • Munnbind er påbudt på offentlig transport i Melhus og Trondheim. Dette gjelder buss og drosje.
  • Elevene oppfordres til å sitte kohortvis om bord i bussen. Elever fra samme husholdning må/kan/bør sitte sammen.
  • Setekapasiteten om bord i bussene kan bli redusert.

Dersom dere skulle oppleve ekstra utfordringer med skoleskyssen; ta kontakt med AtB på skole@atb.no