Våren 2021

2021 gult.jpg

Koronatilstanden på Melhus vgs

Det er viktig at du holder avstand både til, fra og på skolen! Husk at munnbind er påbudt på all offentlig transport. Smittevernreglene skal følges av alle. 

Russetida

Fylket har kommet med noen anbefalinger når det gjelder russefeiringa som står foran oss. Dem kan du lese om her:

Fylkets brev til russen

April 2021

Regjeringen har kommet med nye retningslinjer for smittevern og råd om tida etter påske. De har også laget en egen smittevernveileder som gjelder for videregående skole (se lenke under). Her er noen "fokusområder":

  • Munnbind kan/bør brukes på skolen i friminutt
  • På skolen er det fortsatt en meter avstand som gjelder. Det kan være utfordrende å huske på dette. Etter påske vil det til være vakter i fellesarealene som passer på at dette blir fulgt.
  • Unngå samlinger med flere personer enn anbefalt i påsken og senere. Brudd på retningslinjene her kan bli kostbart. Utsett festene til alle er vaksinert og vi er kvitt pandemien. 

Smitteveileder for videregående skole fra UDIR

Eksamen våren 2021

Skriftlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen er avlyst for elever våren 2021. 

Privatisteksamen går som vanlig.

Muntlig eksamen for avgangselever i vg3 gjennomføres:

VG3 ID/PB/ST har muntlig eksamen onsdag 9. juni ved Melhus vgs. Varsel mandag 7. juni kl. 09:00.

Les mer her:

UDIR

Smittevernregler - GULT

Undervisning på skolen foregår nå etter smittevernregler på GULT nivå. Husk derfor de smittevernreglene vi allerede har og dessuten:

  • En meter mellom ansatte og elever i alle situasjoner. Unngå trengsel og store samlinger
  • Alle pulter, stoler og berøringsflater skal vaskes etter bruk
  • Det er ikke påbudt med munnbind på skolen, men det er selvfølgelig helt i orden å bruke det om du vil.
  • Om du har symptomer på korona skal du varsle skolen, teste deg og vente på negativt svar - se sidene om smittevern.

 

Smittevernregler i Melhus kommune

Melhus kommunes smitteverntiltak

Skoleskyss

  • Munnbind er påbudt på offentlig transport i Melhus og Trondheim. Dette gjelder buss og drosje.
  • Elevene oppfordres til å sitte kohortvis om bord i bussen. Elever fra samme husholdning må/kan/bør sitte sammen.
  • Setekapasiteten om bord i bussene kan bli redusert.

Dersom dere skulle oppleve ekstra utfordringer med skoleskyssen; ta kontakt med AtB på skole@atb.no