Skolestart

tante knute anemarka.jpg
Foto: Tor Borthen

Velkommen til Melhus videregående skole!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolen vår, og i skolestarten vil vi legge til rette for at du får en trygg og god start. I de første ukene har vi fokus på å skape et klasse- og skolemiljø som skal være en trygg ramme for alle i læringssituasjonen. Vårt mål er å gi muligheter for alle! For at ditt første møte med skolen skal bli trygt og godt, inviteres alle elever på Vg1, Vg2 yrkesfag og Påbygg (Vg3) til en oppstartsamtale. 

VG2 ST/ID og VG3 ST/ID har felles oppstart i auditoriet første skoledag og følger egen plan for skolestarten.

Første skoledag

Du som begynner på vg1, vg2YF og vg3 Påbygg inviteres til en oppstartsamtale med din kommende kontaktlærer. Hvis du ønsker det kan dine foresatte også være med. Samtalen vil vare i ca 20 minutter, handler om din skole- og opplæringssituasjon, og gjennomføres i løpet av første skoledag. Her legges grunnlaget for det videre samarbeidet mellom deg og skolen. Det er derfor viktig at du og dine foresatte har forberedt dere godt.

Innholdet i samtalen omfattes av skolens taushetsplikt og referat fra samtalen oppbevares på skolen av kontaktlærer. Nøyaktig tidspunkt for oppstartssamtalen vil du få på SMS fra din kontaktlærer i begynnelsen av den uka skolen starter.

Med oppstartsamtalen ønsker vi å:

·         etablere trygghet, åpenhet og tillit mellom deg og kontaktlærer

·         ha en tett og åpen dialog mellom deg og skolen

·         avklare gjensidige forventninger

·         bidra til et godt samarbeid mellom deg, dine foresatte og kontaktlærer

·         gi skolen bedre mulighet til å tilrettelegge opplæringen og foreslå evt. tiltak i skolearbeidet ditt

Informasjonstorg

Første skoledag holder vi informasjonstorg i kantine / bibliotekområdet. Hvis du har spørsmål om praktiske ting som rom, buss, pc og elevbevis kan du spørre oss om det. Rådgivere og mentorelever vil også være tilgjengelige og bistå med hjelp. Hvis du er usikker på hvor klasserommet ligger, vil du finne verter i skolebygget som kan vise deg veien dit du skal.

Andre skoledag

Denne dagen får du møte klassen din. Klassen vil bli delt inn i makkerpar og samarbeidsgrupper slik at du får en mindre gruppe medelever å forholde deg til i starten. Makkerskapsordninga kan du lese mer om her. Denne dagen vil du også få treffe noen av dine faglærere.

Sist oppdatert 09.08.2019