Finn tilsett

Kven gjer kva her på skolen? Oversynet under plasserer folk nokonlunde der dei høyrer heime.

Hanne Mari Sæther
Rektor
74 17 65 87 91 82 16 68
Ann Kristin Fossan Mathisen
Avdelingsleder økonomi og administrasjon
74 17 95 92 92 81 04 29
Anne Dyrseth Hox
Avdelingsleder for studiespesialisering
74 17 65 46 95 20 99 39
Berit Aune Ølstøren
Avdelingsleder for elevtjenesten, Helse- og oppvekstfag og Restaurant- og matfag
74 17 65 61 91 54 82 84
Geir Frode Moen
Avdelingsleder for Idrettsfag og Bygg og Anlegg
74 17 65 76 92 60 35 99
Jens Kåre Klæt
Avdelingsleder for Service og Samferdsel, IKT
74 17 66 06 90 74 62 45
Svein Inge Simonsen
Avdelingsleder Elektrofag og drift
74 17 66 49 95 10 73 24
Harriet Skotvoll
Konsulent I
74 17 65 92
Nina Kjelsberg Vinsnesbakk
Sekretær, Ekspedisjon
74 17 45 90 91 85 62 69
Randi Vingelen Opøien
Konsulent I
74 17 66 41
Merete Wishman
Lektor I med tilleggsutdanning
74 17 66 32
Solveig Brandal
lærar, bibliotek, web etc
74 17 66 45 91 73 19 15
Trym Eikje
Lærling IT
74 17 95 56
Jens Kåre Klæt
Avdelingsleder for Service og Samferdsel, IKT
74 17 66 06 90 74 62 45
Rayner Eide
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 66 42
Hege Ystmark Bjerkan
Miljøveileder
74 17 97 91 41 68 47 84
Anita Grøtan
Rådgiver, fagkoordinator TO
74 17 65 45 95 21 77 08
Marianne Jordhøy
Rådgiver
74 17 66 28 98 84 94 02
Tone Lise Haugen Ludvigsen
Rådgiver, OT-rådgiver, lærer mm
74 17 66 56
Hans Erik Krogstad
Driftsleder
74 17 65 91 94 78 04 24
Svein Gunnar Granbo
Vaktmester
74 17 66 47 47 90 26 27
Anita Gorseth
Renholdsoperatør
74 17 65 43
Eldbjørg Harriet Hjelle
Renholder
74 17 65 71
Grethe Dorthea Martinsen
Renholdsleder
74 17 65 81
Helga Karlsen Dahl
Renholder
74 17 65 97
Judith Helene Sivertsen
Renholder
74 17 66 12
Aud Inger Alseth
miljøveileder
74 17 65 54
Arild Mathiassen
Vernepleier
74 17 65 49 46 46 21 21
Frode Davidsen
Miljøveileder
74 17 65 75
Hege Ystmark Bjerkan
Miljøveileder
74 17 97 91 41 68 47 84
Nina Gundersen
Miljøveileder
74 17 66 37
Tommy Strømsem
Miljøveileder
74 17 66 53
Øyvind Heggvold Skare
Miljøveileder
74 17 65 42
Aud Kvitland Bjørkan
Miljøveileder
74 17 65 57
Anita Grøtan
Rådgiver, fagkoordinator TO
74 17 65 45 95 21 77 08
Claus Erik Monge Stokland
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 65 68
Maria Raphaug
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 97 94
Gunnlaug Bakken
Adjunkt
74 17 93 90
Ann Renee Hegge
Adjunkt I
74 17 85 36
Jon-Inge Gangås
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 93 97
Arild Rekstad
Adjunkt
74 17 65 51 95 30 44 25
Inger Lise Husdal
Adjunkt
74 17 66 02
Frank Robert Vedal
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 65 74
Geir Martin Linge
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 65 78
Gunnar Stenmo Overbye
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 65 82
Ingrid Bjørkan Røttum
Lærer
74 17 97 89
Lene Repvik Storrø
Adjunkt
74 17 66 21
Svein Inge Simonsen
Avdelingsleder Elektrofag og drift
74 17 66 49 95 10 73 24
Trond Bakken
Adjunkt
74 17 66 61
Beate Haugberg
Lektor I med tilleggsutdanning
74 17 65 59
Brendt Kevin Landsem
Adjunkt I med tilleggsutdanning
74 17 65 64
Guri Duesten
Adjunkt I med tilleggsutdanning
74 17 65 84
Ida Katrine Alver
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 65 98
Ingrid Rodem
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 66 03
Jon Stian Haukli
Kontaktlærer 1ID
74 17 66 09 47 28 53 01
Kristin Nervik Forseth
Lektor I med tilleggsutdanning
74 17 66 17
Linda Dalbakk
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 66 24
Markus Waagen Evensen
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 66 31
Merete Wishman
Lektor I med tilleggsutdanning
74 17 66 32
Ragnhild Hasselø
Lektor
74 17 66 38
Siri Denstad Langlo
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 66 43
Tone Lise Haugen Ludvigsen
Rådgiver, OT-rådgiver, lærer mm
74 17 66 56
Berit Bordal Larsen
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 65 62
Birgitte Gullesen
Adjunkt I med tilleggsutdanning
74 17 65 63
Camilla Torseth
Yrkesfaglærer avdeling helse og oppvekst.
74 17 96 59 92 20 40 18
Helene Stav
Adjunkt
74 17 65 96
Lillian Lervik Ofstad
Adjunkt I med tilleggsutdanning
74 17 66 23
Jon Stian Haukli
Kontaktlærer 1ID
74 17 66 09 47 28 53 01
Are Grytdal
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 65 48
Erlend Gudleiv Grønning
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 65 73
Geir Frode Moen
Avdelingsleder for Idrettsfag og Bygg og Anlegg
74 17 65 76 92 60 35 99
Brendt Kevin Landsem
Adjunkt I med tilleggsutdanning
74 17 65 64
Jon Kåre Gylland Prestmo
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 66 08 91 31 01 22
Jørn Ryggvik
Lektor I med tilleggsutdanning
74 17 66 04
Karin Sandsund
Kontaktlærer 1iD
74 17 66 13
Lene Bergersen
Lærer i kroppsøving, geografi, samfunnsfag, idrett & samfunn. Fagkoordinator kroppsøving.
74 17 66 19 48 12 48 70
Lorents Ola Aasvold
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 66 26
Marius Berge
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 66 29
Torbjørn Eid
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 66 58
Anne Gunvor Tronvold
Lærer norsk, historie, samfunnsfag
74 17 65 47
Are Grytdal
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 65 48
Beate Haugberg
Lektor I med tilleggsutdanning
74 17 65 59
Brendt Kevin Landsem
Adjunkt I med tilleggsutdanning
74 17 65 64
Erlend Gudleiv Grønning
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 65 73
Geir Frode Moen
Avdelingsleder for Idrettsfag og Bygg og Anlegg
74 17 65 76 92 60 35 99
Guri Duesten
Adjunkt I med tilleggsutdanning
74 17 65 84
Ida Katrine Alver
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 65 98
Ingrid Rodem
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 66 03
Jon Stian Haukli
Kontaktlærer 1ID
74 17 66 09 47 28 53 01
Kristin Nervik Forseth
Lektor I med tilleggsutdanning
74 17 66 17
Lene Bergersen
Lærer i kroppsøving, geografi, samfunnsfag, idrett & samfunn. Fagkoordinator kroppsøving.
74 17 66 19 48 12 48 70
Lorents Ola Aasvold
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 66 26
Markus Waagen Evensen
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 66 31
Merete Wishman
Lektor I med tilleggsutdanning
74 17 66 32
Mette Danielsen
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 66 34
Ragnhild Hasselø
Lektor
74 17 66 38
Siri Denstad Langlo
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 66 43
Solveig Brandal
lærar, bibliotek, web etc
74 17 66 45 91 73 19 15
Svein Skagestad
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 66 48
Tone Lise Haugen Ludvigsen
Rådgiver, OT-rådgiver, lærer mm
74 17 66 56
Tor Helge Borthen
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 66 57
Torbjørn Eid
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 66 58
Toril Sødal Sandersen
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 66 59
Gisle Bye
Lektor
74 17 94 85
Anne Dyrseth Hox
Avdelingsleder for studiespesialisering
74 17 65 46 95 20 99 39
Beate Grøvan
Realfagslærer
74 17 65 58 47 68 46 42
Claus Erik Monge Stokland
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 65 68
Frank Robert Vedal
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 65 74
Grete Berge Owren
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 65 79
Hanne Nordbø Husby
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 65 89 98 81 78 15
Hege Sivertsen
Faglærer i matematikk, fysikk og kjemi. Fagkoordinator i matematikk.
74 17 65 95
Jens Kåre Klæt
Avdelingsleder for Service og Samferdsel, IKT
74 17 66 06 90 74 62 45
Karin Sandsund
Kontaktlærer 1iD
74 17 66 13
Svein Skagestad
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 66 48
Tone Fossbakken
Faglærer i matematikk, biologi og naturfag
74 17 66 54 99 04 64 33
Harry Ervik
Adjunkt
74 17 65 93 91 68 69 74
Janne Helene Håkonsen
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 66 05
Hege Kolberg
Adjunkt
74 17 65 94
Jon Kåre Gylland Prestmo
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 66 08 91 31 01 22
Tor Helge Borthen
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 66 57
Svein Skagestad
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 66 48
Toril Sødal Sandersen
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 66 59
Sist oppdatert 05.09.2019