Teknikk og industriell produksjon

Du lærer

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Teknikk og industriell produksjon

 • Andre år

  To halve New Holland. Foto: Solveig Brandal

  Vg2 Arbeidsmaskiner

  Når du har fullført vg1 TIP, kan vi tilby vg2 Arbeidsmaskiner. Melhus ligger i et landbruksområde, og hos oss er derfor  hovedfokuset landbruksmaskiner. Skolen avgir også lærlinger til anleggsbransjen. Skolens verksted er autorisert også for traktorer, og tar i mot oppdrag fra kunder i nærmiljøet - noe som gir svært relevant, og realistisk opplæring for elevene. På denne linja får du lære det grunnleggende om hvordan ulike motorer fungerer, og du får lære om sveising, reparasjon av ulike maskiner og bremser. 

  Elevene er utplassert i bedrift flere perioder i løpet av skoleåret, og kombinert med timene i verksted får du i løpet av skoleåret mye og variert praktisk erfaring. Fagmiljøet på skolen har god kontakt med næringslivet i regionen (for eksempel Volvo, PON, Eik-senteret, Felleskjøpet og AK-Maskin), og lærlinger er etterspurte i denne bransjen. 

 • Tredje år

  Gul Volvo. Foto: Solveig Brandal

  Vg3 Anleggsmaskinmekaniker

  Har du lyst å jobbe med store maskiner som dumpere, hjullastere og gravemaskiner? Melhus vgs kan som en av sju videregående skoler i landet tilby vg3 anleggsmaskinmekanikerfaget. Dette er et særløp som bygger på vg2 arbeidsmaskiner, og her går du tre år på skole og ett år i lære. Det tredje skoleåret innebærer svært mye utplassering; elevene er her utplassert i bedrifter halve skoleåret. Relevante utplasseringssteder er bedrifter som driver store anleggsarbeid rundt om i landet, f.eks. Veidekke og Skanska, eller bedrifter som Volvo maskin, PON og Implenia. 

  Vg3-linja er ettertraktet, og her søker det seg elever fra hele Midt-Norge. Dette er en klasse med svært godt miljø. Du får jobbe tett sammen med medelevene dine, og blir fulgt opp av lærere med svært lang erfaring innenfor fagfeltet. I tillegg til verkstedundervisning og utplasseringspraksis, drar elever og lærere her gjerne på bedriftsbesøk, fagdager, anleggsmessa i Oslo, eller legger inn studieturer for å se nærmere på maskiner i bruk - for eksempel hogstmaskiner i skogsfelt.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Lurer du på noe?

Geir Frode Moen
Avdelingsleder for Idrettsfag og Teknikk og Industriell Produksjon
74 17 65 76 92 60 35 99