Helsetjenester

Fastlege i Meråker

Vi oppfordrer elever som bor på hybel i Meråker til å velge fastlege i Meråker kommune.
For elever som bor på hybel i Meråker kan det by på praktiske utfordringer å ha fastlege i hjemkommunen. Spesielt hvis det oppstår behov for oppfølging over tid, på grunn av sykdom eller skade.
Fastlegene ved Meråker legekontor vil være en del av et Idrettsmedisinsk team ved Meråker videregående skole.

Se helsenorge.no for informasjon om bytting av fastlege. Der finner du også oversikt over tilgjengelige fastleger i Meråker.

Idrettsmedisinsk team

Idrettsmedisinsk team består av lege, helsesykepleier og fysioterapeut.
Time til lege og fysioterapeut koster 200 kroner, og bestilles i skolens ekspedisjon.
Helsesykepleier har drop-in, men du kan gjerne sende en melding for å avtale tid. Besøk hos helsesykepleier koster ingenting.
Helsesykepleier Britt-Mari 488 82 137.

Helseteamet bruker helsekontoret ved testlabben.

Tilgjengelighet:

 • Lege
  Hver onsdag 16.00-18.00
 • Fysioterapeut
  Mandag 14.00-15.00 og onsdag 14.00 – 16.00
 • Helsesykepleier
  Partallsuker: Torsdag kl. 9.30-15.30
  Oddetallsuker: Onsdag kl. 9.30-15.30 og Torsdag kl. 09.30-13.30​

Hos helsesykepleier får du en voksen å snakke med når det gjelder spørsmål eller tanker om din fysiske og psykiske helse.
Eksempel på tema: 

 • Kosthold
 • Spiseproblematikk
 • Prevensjonsveiledning
 • Seksuelt overførbare infeksjoner
 • Graviditet
 • Rus
 • Søvn
 • Trivsel/mistrivsel
 • Stress

Dette er bare eksempler på tema, man kan ta opp hva som helst. Ingen spørsmål eller tema er for lite eller stort. Helsesykepleier har taushetsplikt!
Helsesykepleier samarbeider også med lærere og trenere, og kan delta i undervisning i enkelte sammenhenger. 
Hvis du er usikker på hvor du skal begynne så ta kontakt med helsesykepleier. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT kan gi råd og veiledning om psykososiale vansker og lærevansker til enkeltpersoner, familier og skoler. Dette gjelder både i forhold til de enkeltes vansker samt systemarbeid for å forebygge denne typen vansker.

Lovverket peker på to hovedområder for PPT sin virksomhet:

 • PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.
 • PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det.

Henvisningsskjema - PPT

Sist oppdatert 25.03.2020