Helsetjenester

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT kan gi råd og veiledning om psykososiale vansker og lærevansker til enkeltpersoner, familier og skoler. Dette gjelder både i forhold til de enkeltes vansker samt systemarbeid for å forebygge denne typen vansker.
Lovverket peker på to hovedområder for PPT sin virksomhet:
· PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.
· PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det.
Henvisningsskjema - PPT

Helsesøster

Helsesøster har fast kontortid på skolen og elever og foreldre/foresatte kan ta kontakt ved behov. Hos helsesøster får du en voksen og snakke med når det gjelder spørsmål eller tanker om din fysiske og psykiske helse.

Eksempel på tema:

  • Kosthold
  • Spiseproblematikk
  • Prevensjonsveiledning
  • Seksuelt overførbare infeksjoner
  • Graviditet
  • Rus
  • Søvn
  • Trivsel/mistrivsel
  • Stress

Dette er bare eksempler på tema, man kan ta opp hva som helst. Ingen spørsmål eller tema er for lite eller stort. Helsesøster har taushetsplikt!
Helsesøster samarbeider også med lærere og trenere, og kan delta i undervisning i enkelte sammenhenger. Hun er også en del av skolens ressursteam.

Helsesøster Britt Mari har kontortid:
Partallsuker: Torsdag kl. 9.30-15.30
Oddetallsuker: Onsdag kl. 9.30-15.30 og Torsdag kl. 09.30-13.30

Fysioterapeut

Kolbjørn Ringen har kontortid:
Tirsdag og torsdag kl. 15.30-17.00.
Skolens trenere ordner med bestilling av time.

Sist oppdatert 04.07.2019