Rådgivertjeneste

Rådgivers rolle

Rådgiver skal være til hjelp for elevene i skolesamfunnet, og skal blant annet:

 • Formidle studie- og yrkesorientering
 • Gi rettledning i forbindelse med fagvalg og ønsket studiekompetanse.
 • Veilede elever som måtte ha personlige eller sosiale vansker som har betydning for skolearbeidet.
 • Videreformidle kontakt med helsesøster.
 • Samarbeide med eleven, foresatte, lærere, helsesøster, PPT, OT og andre for å løse eventuelle problemer.
 • Tilrettelegging overfor enkeltelever. For eksempel lengre tid på prøver, bruk av særskilte hjelpemidler og lignende.

Rådgiverne:

Sosialpedagogisk rådgiver:

Eirik Lorentsen
Trener langrenn
74 17 96 11 90 88 12 17
Elisabeth Aavik
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 66 68 92 40 80 17

 Yrkes- og utdanningsveileder:

Marte Torvik
Adjunkt
74 17 66 95 98 46 70 61

Rådgiverne har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om elevenes sosiale, helsemessige eller andre forhold av privat karakter. Hvis rådgiver mener at en elev er tjent med at slik informasjon bringes videre, vil dette kun skje når elevens og eventuelt foresattes tillatelse foreligger


Oppfølgingstjenesten

Ved alle videregående skoler finnes det en oppfølgingstjeneste (OT) som har ansvar for ungdom som ikke har startet videregående opplæring, eller som har sluttet underveis.
OT kan gi deg råd og rettledning, hjelpe deg å søke opplæring, arbeid eller annen sysselsetting.
OT er for unge mellom 16 og 21 år, eventuelt med foresatte, altså de med rett til videregående opplæring – som:

 • ikke har søkt videregående skole, eller læreplass.
 • ikke har tatt i mot skole- eller læreplass.
 • avbrutt skolegang eller opplæring.
 • ikke er i varig arbeid.
 • har tapt retten på grunn av bortvisning eller heving av kontrakt.

OT gir rettledning og råd, og kan ut fra dine behov og interesser hjelpe deg med planene dine om opplæring eller arbeid.

 • Informasjon om opplæring og om arbeidsmarkedet
 • Utdannings- og yrkesorientering
 • Hjelp til å skaffe praksisplass eller arbeid
 • Råd og hjelp til å søke opplæring
Sist oppdatert 25.03.2020