Forebyggende smitteverntiltak

Tiltakene er basert på Udir sin veileder om smittevern i videregående skole.

Veilederen

Trafikklysmodell, Gult nivå

1. Ingen syke skal møte på skolen

2. God hygiene og forsterket renhold

3. Kontaktreduserende tiltak:

•             Unngå fysisk kontakt mellom personer.

•             Hele klasser kan ha undervisning saman.

•             Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

•             Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner

•             Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

•             Avstand mellom elever/ansatte utenforklasserommet/undervisningssituasjonen Unngå trengsel og store samlinger

Bruk av munnbind

Dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind, bør det:

1. Foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen

2. Være gult eller rødt tiltaksnivå i skolene

3. Være en situasjon der det ikkje er mulig å holde anbefalt avstand til andre på skolen

Frivillig bruk, og gratis for elever og ansatte.

Godt renhold

Forsterket renhold, kontaktpunkter

Kluter legges ut på alle skrivebord, kontorer og møterom.

Elevene tørker av sin egne  skrivebord når timen er avsluttet og lar kluten ligge igjen.

Faglærer følger opp og påminner elevene hvis det er nødvendig.

Fortsette med veiledning/oppfølging av håndhygiene hver morgen.

Oppfølging i kantine.

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

Busstransport av elever i skoletida til Grova, Fagerlia, annet. Det bestiller ekstra transport ved behov for å ivareta avstandskravet.

Kantina er åpen for internt bruk  ut neste uke. Vurdering mandag 19.april når det gjelder utvidet åpning. Forutsetter at det ikke kommer endringer i nasjonale anbefalinger.

Treningsrom – åpnes for internt bruk dagtid ,og kveld fram til kl.21.00.

Treningsrommene stenges i helgene fram til 1. mai,- ny vurdering.