Randonee

Landsdekkende tilbud i Randonee opprettes ved Meråker videregående skole fra høsten 2022. Dette er det første tilbudet i sitt slag, ikke bare i Trøndelag men også nasjonalt.

Landsdekkende tilbud

At tilbudet er landsdekkende betyr at elever fra hele landet har rett til å søke uansett hvor i landet de bor, og søkere fra hele landet stilles likt ved inntak.
Elever som er interessert i dette tilbudet kan velge mellom studieprogrammene Idrettsfag og Studiespesialisering med realfag.

Mer informasjon om tilbudet finner du her.