Offentlig Ph.d. ved skolen

Meråker Videregående Skole har gjennom Forskningsrådet (NFR) sin offentlige Ph.d. ordning klart å realisere sitt eget doktorgradsprosjekt.

Ordningen tillater en ansatt i offentlig sektor å gjennomføre en doktorgrad relevant for virksomhetens ansvarsområde og samtidig bidra med kunnskap og kompetanse relevant og anvendbar for den offentlige virksomheten.

Doktorgradskandidaten

Rune Talsnes

Doktorgradskandidaten ved skolen er Rune Kjøsen Talsnes. Rune har vært ansatt ved Meråker Videregående Skole siden høsten 2018 og har tidligere vært hovedtrener i langrenn for skolens kinaprosjekt (Team China Meråker). Fra før har Rune en mastergrad i Bevegelsesvitenskap ved NTNU og han har i tillegg vært trener for Sør-Trøndelag skikrets sitt seniorkretslag i langrenn. 

Doktorgradsprosjektet

Doktorgradsprosjektet er et samarbeid mellom Meråker Videregående Skole, Nord Universitet og NTNU Senter for Toppidrettsforskning. Prosjektperioden går over 4 år fra 2019-2023 og inkluderer 25% undervisning ved skolen og idrettsutdanningen ved Nord Universitet. Doktorgradsprosjektet har fått tittelen «Endurance training for optimizing the performance development in cross-country skiing», hvor det overordnede formålet er å undersøke mekanismene bak utviklingen til de kinesiske utøverne som var en del av skolens kinaprosjekt, samt undersøke effekten av ulike typer utholdenhetstrening hos norske junior langrennsløpere og skiskyttere ved skolen. I tillegg bidrar Rune inn mot flere spennende forskningsprosjekter blant annet problem- stillinger knyttet til høydeakklimatisering og høydetrening. 

Kandidatens veiledere er Roland van den Tillaar (Nord Universitet) og Øyvind Sandbakk (NTNU Senter for Toppidrettsforskning). I tillegg fungerer både Frode Estil og Tor-Arne Hetland som mentorer for Rune og skal sikre forskningens relevans og anvendbarhet for skolen og praksisfeltet for øvrig.

Vitenskapelige oppdateringer fra doktorgradsprosjektet kan følges gjennom denne siden:

https://www.researchgate.net/profile/Rune_Talsnes

Her er en artikkel i Stjørdals-Nytt om Rune og prosjektet.

Treningsintervensjonsstudie 

Som en del av doktorgradsprosjektet gjennomfører skolen høsten 2020 et forskningsprosjekt på effekten av ulike typer utholdenhetstrening i langrenn og skiskyting. Det overordnende formålet med prosjektet er å eksperimentelt undersøke effekten av å øke volumet av lavintensiv utholdenhetstrening (LIT – sone 1-2) sammenlignet med å øke volumet av høyintensiv utholdenhetstrening (HIT – sone 4-5) i siste det av forberedelsesperioden. Effekten vil i hovedsak bli vurdert på bakgrunn av endringer i prestasjons- og utholdenhetsvariabler målt i laboratoriet samt monitorering av utøvernes prestasjonsutvikling gjennom den påfølgende konkurransesesongen. I motsetning til de fleste treningsintervensjoner vi kjenner i dag, vil treningsinnholdet bli «manipulert» ved å anvende en modell som fokuserer på å optimalisere treningsresponsen for hver enkelt utøver gjennom å sikre god oppfølging, individuelt tilpasset treningsbelastning og en systematisk kvalitetssikring av treningsprosessen. 

Kontaktinformasjon

Ved ytterligere spørsmål knyttet til skolens doktorgradsprosjekt er det bare å kontakte Rune.

Sist oppdatert 06.01.2022