Ny på skolen

Her har vi samlet en del informasjon som kan være nyttig for deg som er ny på skolen.

Informasjon om skolestarten

Skjema for persolige opplysninger

I forbindelse med skolestart skal det fylles ut og leveres et skjema med personlige opplysninger. 
Skjema for personlige opplysninger

Hybel

Skolen kan hjelpe deg med å skaffe hybel. Kontakt Marit Johannesen i skolens ekspedisjon. Her kan du også få hjelp til andre praktiske ting.

Marit Johannesen
Konsulent
74 17 66 92

 

Hybelliv

Elever som flytter på hybel for første gang får mye å lære om daglig liv. For å hjelpe dem i gang arrangerer skolen kveldskurs i hygiene og renhold, og matlaging. Kursene går tidlig i skoleåret.

Stipend

ALLE må søke for å få utstyrsstipend. Du kan søke to steder:

  • vigo.no - når du takker ja til skoleplassen på vigo.no, finner du søknaden om stipend og lån på vigo.no

  • lanekassen.no - Alle kan søke på lanekassen.no.

Har du barn under 18 år på videregående? Opprett en digital postkasse før barnet søker om stipend fra Lånekassen.
 Les om hvorfor på lanekassen.no​​

Skyss

Elever som har behov for skyss/busskort må søke om dette digitalt.
Her finner du søknadsportalen.

PC

Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin. Her kan du lese mer om PC-ordningen i Trøndelag fylkeskommune.

Bøker

Skolebøker leveres ut ved skolens bibliotek. Henting av bøker organiseres klassevis og eleven må signere en utlånsavtale for skoleåret. Avtalen signeres digitalt av eleven etter skolestart. Ved slutten av skoleåret skal bøkene leveres inn og de blir da kontrollert. Eleven er ansvarlig for bøkene som lånes, og ved skade på eller tap av bøker må disse erstattes fullt ut. Hver bok er registrert med sin egen strekkode som blir knyttet mot en elev. Det er derfor viktig at elevene tar godt vare på sine egne bøker.

Kartleggingsprøve og valg av matte

Ved skolestart blir det gjennomført en lokal kartleggingsprøve i matte for alle elever på Vg1. Valg av 1P eller 1T foretas umiddelbart etter denne kartleggingsprøven. Det er nødvendig for at undervisningen kan starte, da det er ulike læreplaner og ulike lærebøker.

Dere som ønsker å fortsette med matematikk, og tenker å ta studier der det kreves at dere har mer enn minimum av realfag, må velge 1T. For dere andre kan valget være vanskelig, les mer om valget på denne siden.

Sist oppdatert 05.07.2018