Skoleavslutning

Siste skoledag 2019.png

Skoleruta sier noe annet, men vi samles for avslutning onsdag 19. juni kl 18.30.

Sist oppdatert 08.04.2019