Skolebøker og programvare

Elever vil ved skolestart få utlevert lærebøker fra skolens bibliotek. De har ansvaret for å ta godt vare på bøkene, og de vil ved skoleårets slutt måtte levere dem inn i samme forfatning som de ble mottatt.
Hver bok har sin egen strekkode, og hver enkelt elev har ansvaret for de bøkene som er registrert på dem. Alle skal skrive navnet sitt i bøkene.
Hvis bøkene ikke blir innlevert ved skoleårets slutt eller etter særskilt avtale, vil det bli sendt erstatningskrav på kostnaden for bøkene. Det blir også sendt erstatningskrav hvis bøkene er unødig slitt eller har varige notater.

Sist oppdatert 20.02.2020