Spørreundersøkelse om bruk av IKT

Denne spørreundersøkelsen handler om hvordan elever bruker digitale verktøy i undervisningen på skolen og hvilket utstyr skolene har, som elevene kan bruke. Det er også noen spørsmål om hvordan elevene bruker, eller ikke bruker, mobiltelefon på skolen.

Informasjonsskriv til foreldre og elever Monitor 2019

Sist oppdatert 10.05.2019