Elevråd

Elevrådsstyret 2017 - 2018

Lars Haugerøy – leder (EL)
Jo Sigurd Barlien – nestleder (ST)
Julie Holter - Kommunikasjon/sekretær (EL)
Iver Aune - Økonomisjef (EL)
Hilde Sofie Aune - Aksjonssjef (MD)
Mia Viken - Styremedlem (ST)
Ludvik Jakobsen - Styremedlem (ST)

Sist oppdatert 10.04.2018