Elevråd

Elevrådsstyret 2021-2022

Informasjon om hvem som sitter i elevrådsstyret kommer helt i løpet av september. 

Sist oppdatert 12.08.2021