Rådgivertjeneste

Ved Olav Duun videregående skole er det 3 rådgivere. Rådgiverne har kontorsted hos elevtjenesten i 2. etg. i G-bygget

Rådgiveren skal gi deg

  • rådgivning og veiledning knyttet til valg av utdanning og yrke
  • oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land
  • oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • opplæring i å orientere deg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
  • informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger
  • opplæring og veiledning i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

Rådgiveren skal hjelpe deg med å bli bevisst dine egne interesser, ferdigheter og verdier, slik at du kan ta avgjørelse om valg av utdanning og yrke, uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller. Rådgiveren skal også hjelpe deg med å utvikle dine evner til å vurdere konsekvensene av dine valg, blant annet for å forebygge feilvalg. I dette arbeidet skal rådgiveren samarbeide med for eksempel andre utdanningsnivåer, lokalt næringsliv, partnerskap for karriereveiledning og hjemmet.

Kontakt rådgivertjenesten

Sist oppdatert 10.04.2018