Eksamen

exams.jpg
Du kan klage på eksamensresultatet via dette skjemaet:

Last ned klageskjema her

Oppmelding gjøres her:

www.privatistweb.no

Eksamensgebyrer

kr 1057,- per eksamen i nye fag som en ikke har tatt før.​
​kr 2115,- per eksamen for forbedringsprøver

Læreplaner

Du finner læreplaner som beskriver opplæringsmål (kunnskapskrav) for fagene du vil avlegge eksamen i på internett:
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/

Viktig

Leselister bør leveres i alle fag med muntlig eksamensform så sant læreplanen i faget stiller spesifikke krav (for eksempel norsk, fremmedspråk og religion) leselistene leveres seinest 14 dager før eksamen. Forslag til leselister kan du få ved henvendelse til skolen.

Les mer om eksamen på udir.no

Sist oppdatert 10.04.2018