Skolestart skoleåret 2024-2025

IMG_2444.jpg

Velkommen som elev ved Olav Duun videregående skole!

Første skoledag er torsdag 15. august.

 

Oppmøteplan

Sted: Skolens Amfi

Kl. 09.00

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Vg2 Helsearbeiderfag

Vg1 Musikk, dans og drama

Vg2 Musikk

Vg2 Dans

Vg3 Musikk

Vg3 Dans

Kl. 10.00

Vg1 Teknologi og industrifag

Vg1 Elektro og datateknologi

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vg2 Kjøretøy

Vg2 Elenergi og ekom

Vg2 Tømrer

Vg2 Rørlegger

Vg2 Informasjonsteknologi

Kl. 10.45

Vg1 Studiespesialisering

Vg2 Studiespesialisering

Vg3 Studiespesialisering

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Kl. 11.30

Vg1 Idrettsfag

Vg2 Idrettsfag

Vg3 Idrettsfag

Kl. 12.00

Vg1 Salg, service og reiseliv

Vg2 Salg og reiseliv

Vg2 Ambulansefag

 

Merk:

Regelen er at dersom en søker har sagt ja til tildelt skoleplass, men ikke møter opp ved skolestart uten å varsle skolen, mister vedkommende plassen 2. skoledag kl. 1500.

Arbeidsklær - undervisningsmateriell

På enkelte utdanningsprogram trenger elevene spesielle klær og personlig utstyr / verktøy. Dette må elevene selv betale for. En del av kostnaden dekkes av utstyrsstipendet. Det vil gis mer informasjon om dette ved skolestart.

Læremidler og pc-ordning

Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin. Trøndelag har en PC-ordning der elevene eier datamaskinen selv. Det vil si at du kan ta med deg en maskin (som må oppfylle noen minstekrav), eller du kan kjøpe en ny PC subsidiert av fylkeskommunen.

Les mer på fylkeskommunens hjemmesider

Stipend og lån

Lånekassen oppfordrer alle elevene om å søke stipend og lån via internett på www.lanekassen.no

Skoleskyss

Husk å søke om skoleskyss om du har rett til det. Les mer om skoleskyss og søk på fylkeskommunens hjemmesider. 

Sist oppdatert 05.07.2024