Skolestart

IMG_2444.jpg

Velkommen som elev ved Olav Duun videregående skole!

Skoleåret 2019-2020 starter torsdag 15. august i skolens amfi.

Klikk for å se frammøteplan

Rektor vil sammen med studielederne ta imot elevene i amfiet og gi nødvendig informasjon. Deretter vil elevene bli tatt med til sine klasserom.

Merk:

Regelen er at dersom en søker har sagt ja til tildelt skoleplass, men ikke møter opp ved skolestart uten å varsle skolen, mister vedkommende plassen 2. skoledag kl. 1500.

Arbeidsklær - undervisningsmateriell

På enkelte utdanningsprogram trenger elevene spesielle klær og personlig utstyr / verktøy. Dette må elevene selv betale for. En del av kostnaden dekkes av utstyrsstipendet. Nærmere orientering om dette fås ved skolestart.

Læremidler og pc-ordning

Les mer på fylkeskommunens hjemmesider

Stipend og lån

Lånekassen oppfordrer alle elevene om å søke stipend og lån via internett på www.lanekassen.no.

Sist oppdatert 05.07.2019