Skolestart

IMG_2444.jpg

Velkommen som elev ved Olav Duun videregående skole!

Skoleåret 2019-2020 starter torsdag 15. august i skolens amfi.

Klikk for å se frammøteplan

Se i margen for mer informasjon om de ulike utdanningsprogrammene. 

Rektor vil sammen med studielederne ta imot elevene i amfiet og gi nødvendig informasjon. Deretter vil elevene bli tatt med til sine klasserom.

Merk:

Regelen er at dersom en søker har sagt ja til tildelt skoleplass, men ikke møter opp ved skolestart uten å varsle skolen, mister vedkommende plassen 2. skoledag kl. 1500.

Arbeidsklær - undervisningsmateriell

På enkelte utdanningsprogram trenger elevene spesielle klær og personlig utstyr / verktøy. Dette må elevene selv betale for. En del av kostnaden dekkes av utstyrsstipendet. Nærmere orientering om dette fås ved skolestart.

Læremidler og pc-ordning

Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin. Trøndelag har en PC-ordning der elevene eier datamaskinen selv. Det vil si at du kan ta med deg en maskin (som må oppfylle noen minstekrav), eller du kan kjøpe en ny PC subsidiert av fylkeskommunen.

Les mer på fylkeskommunens hjemmesider

Stipend og lån

Lånekassen oppfordrer alle elevene om å søke stipend og lån via internett på www.lanekassen.no

Skoleskyss

Husk å søke om skoleskyss om du har rett til det. Les mer om skoleskyss og søk på fylkeskommunens hjemmesider. 

Sist oppdatert 06.08.2019