Elevfravær

corona_fravaer.jpg

Nye rammer for fravær og fraværsføring i forbindelse med smittevern gjeldene fra 24. august og ut oktober

Trykk på lenken for å lese om de nye rammene for fravær:

Informasjon om elevfravær korona