Foreldremøter høsten 2022

Nå er det igjen tid for foreldremøter ved Olav Duun VGS.

Her er en oversikt over tid og sted for de respektive klassene:

Klasse Tidspunkt Sted
2ID 21.09 kl. 1800 Idrettsfag, Namsoshallen
     
2RØ Ikke fastsatt tidspunkt enda  
2ST 29.09 kl. 1800 Oppmøte i resepsjonen
ved hovedinngangen
2MD Ikke fastsatt tidspunkt enda